כיצד לבקר סטונהנג: המדריך השלם

סטונהנג עומד במישור סולסברי, מסיבי, מבודד ומסתורי. אנשים ניסו להתעמק במשמעות וההיסטוריה של בריטניה – וכנראה בעולם – רוב אבני […]